Με Σύμμαχο την Τεχνολογία

Τα τελευταία χρόνια η ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ έχει υλοποιήσει επενδύσεις για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου συσκευαστηρίου, τον εκσυγχρονισμό των τμημάτων παραγωγής και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που αφορούν στην καλλιέργεια της ιδιόκτητης φάρμας.

Η εταιρεία ακολουθεί και εξοπλίζεται με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της αρχικής ποιότητας και την άριστη υγιεινή των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής.