Όλα τα προϊόντα μας πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που ορίζει ο Ελληνικός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι ισχύουσες νομοθεσίες της ΕΕ για την παραγωγή και τη συσκευασία βιολογικών προϊόντων (κανονισμός 834/2007). Η ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ έχει αποκτήσει:

  • Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (EN ISO 22000:2005)
  • Πιστοποιητικό Προτύπου Ποιότητας & Ασφάλειας BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM GLOBAL STANDARD)
  • Πιστοποιητικό Προτύπου Ποιότητας & Ασφάλειας IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)
  • Πιστοποιητικό Προτύπου Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBAL G.A.P.

Τα τελευταία χρόνια η ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ έχει υλοποιήσει επενδύσεις για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου συσκευαστηρίου, τον εκσυγχρονισμό των τμημάτων παραγωγής και το μηχανολογικό εξοπλισμό που αφορούν στη καλλιέργεια της ιδιόκτητης φάρμας. Η εταιρεία ακολουθεί και εξοπλίζεται με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της αρχικής ποιότητας και την άριστη υγιεινή των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

logo 1 logo 2 logo 3logo 4

logo 5 logo 6logo 7logo 8