ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ λαμβάνει μέρος στις περισσότερες εκθέσεις βιολογικών προϊόντων που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας πάντα στους στόχους της την καλύτερη αναγνωρισιμότητα, την ενημέρωση των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα,καθώς και την διεύρυνση των σημείων πώλησης των προϊόντων της.

Τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε σταθερά στις εξής εκθέσεις:

  • Γερμανία (Nuermberg) : Διεθνή Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων BIOFACH
  • Γερμανία (Berlin) : Διεθνής Έκθεση FRUITLOGISTICA
  • Γερμανία (Koeln) :Διεθνής Έκθεση ANUGA
  • Γαλλία (Paris) : Διεθνής Έκθεση SIAL
  • Γαλλία (Paris) : Διεθνής Έκθεση NATEXPO
  • Ολλανδία (Amsterdam) : Διεθνής Έκθεση PLMA
  • Αγγλία (London) : Διεθνής Έκθεση NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE
  • Αγγλία (Birmingham) : Διεθνής έκθεση FOODEX
  • Θεσσαλονίκη: Διεθνή Έκθεση Τροφίμων FRESCON
  • Αθήνα :Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & Υπηρεσιών FOODEXPO