ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

- Άμεση και συχνή επαφή με τους πελάτες μας.

- Καθημερινές παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα.

- Ιδιόκτητος στόλος φορτηγών ψυγείων.

- Συνεχής διαθεσιμότητα προϊόντων.

- Ανταγωνιστικές τιμές.

- Παροχή συμβουλών με βάση την πολυετή εμπειρία μας.

- Στοχευμένη διαμόρφωση και διαχείριση ραφιού (merchandising).

- Δυναμική διαμόρφωση κωδικολογίου.

- Προωθητικές ενέργειες.

- Γευστικές δοκιμές.

- Ενημερωτικά φυλλάδια.

- Τοποθέτηση stand.