Η ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ λαμβάνει μέρος στις περισσότερες εκθέσεις βιολογικών προϊόντων που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εντάσσοντας στους στόχους της την καλύτερη αναγνωρισιμότητα, την ενημέρωση των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα, καθώς και την διεύρυνση των σημείων πώλησης των προϊόντων της.

Τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε σταθερά στις εξής εκθέσεις:

BIOFACH logo

Γερμανία (Nuermberg): Διεθνή Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων BIOFACH

FRUITLOGISTICA logo

Γερμανία (Berlin): Διεθνής Έκθεση FRUITLOGISTICA

ANUGA logo

Γερμανία (Koeln): Διεθνής Έκθεση ANUGA

SIAL logo

Γαλλία (Paris): Διεθνής Έκθεση SIAL

NATEXPO logo

Γαλλία (Paris): Διεθνής Έκθεση NATEXPO

PLMA logo

Ολλανδία (Amsterdam): Διεθνής Έκθεση PLMA

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE logo

Αγγλία (London): Διεθνής Έκθεση NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE

FOODEX logo

Αγγλία (Birmingham): Διεθνής έκθεση FOODEX

FRESKON logo

Θεσσαλονίκη: Διεθνή Έκθεση Τροφίμων FRESKON

FOODEXPO logo

Αθήνα: Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & Υπηρεσιών FOODEXPO