ΣΤ. ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα βιολογικής καλλιέργειας τουλάχιστον για τρία χρόνια και να φέρει την κατάλληλη σήμανση στη συσκευασία, δηλαδή το όνομα του οργανισμού και τον κωδικό πιστοποίησής του. Φυσικά στη βιολογική γεωργία απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων υλικών.