Ε. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•    Στο υψηλότερο κόστος παραγωγής (π.χ. οργανικά λιπάσματα, μηχανικός τρόπος καταπολέμησης ζιζανίων).
•    Στις μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών λόγω της εκτατικής φύσης τους.
•    Στη μικρή προσφορά που δεν καλύπτει επαρκώς την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. νωπά κηπευτικά).
•    Στην επιβάρυνση του κόστους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων.
•    Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη:
•    Ότι τα συμβατικά προϊόντα περιέχουν περισσότερο νερό στο σύνολό τους σε σχέση με τα βιολογικά.
•    Το κόστος αποκατάστασης (που πληρώνουμε μέσω της φορολογίας) του φυσικού περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση των αγροχημικών της συμβατικής γεωργίας.
•    Το κόστος καταπολέμησης προβλημάτων υγείας που προέρχονται από την παραπάνω χρήση.
•    Τότε, η διαφορά κόστους, όχι μόνο μηδενίζεται αλλά και υπερκαλύπτεται