Γ. ΔΕΚΑ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα βιολογικά προϊόντα…
1.    Αποτελούν καθαρή τροφή, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
2.    Έχουν υψηλή διατροφική αξία, η αληθινή αξία των μεσογειακών προϊόντων.
3.    Έχουν γεύση πραγματική και γεμάτη, αφού τα βιολογικά προϊόντα συλλέγονται όταν είναι ώριμα, άρα με όλες τις γευστικές αξίες.
4.    Έχουν εγγύηση γνησιότητας, γιατί ελέγχονται και πιστοποιούνται από εγκεκριμένους οργανισμούς, που δίνουν τη σφραγίδα τους μόνο στα γνήσια βιολογικά προϊόντα.
5.    Είναι πάντα φρέσκα, αφού συλλέγονται και πωλούνται μόνο στην “εποχή τους” και δεν χρησιμοποιούνται συντηρητικά για την διατήρησή τους.

Ως καταναλωτής συμβάλλεις…
6.    Περιέχουν 40% περισσότερα αντιοξειδωτικά με αποτέλεσμα να προστατεύουν τον οργανισμό από την εκδήλωση σοβαρών ασθενειών.
7.    Στο να παραμένουν τα εδάφη πάντα γόνιμα, που λιπαίνονται με φυσικούς τρόπους ανακύκλωσης οργανικών ουσιών και παραμένουν ζωντανά και γόνιμα.
8.    Στη διατήρηση της αρμονία με τη φύση. Σεβασμός στις ανάγκες του φυτού και του ζώου και όχι εντατικοποίηση της παραγωγής με λιπάσματα και ορμόνες.
9.    Στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί στηρίζεις την παραγωγή προϊόντων χωρίς φυτοφάρμακα και λιπάσματα, που δηλητηριάζουν τα νερά, το έδαφος, τα ωφέλιμα έντομα και τα πουλιά.
10.  Στην ανάπτυξη της υπαίθρου.Η βιολογική γεωργία ανοίγει νέες προοπτικές απασχόλησης για τους αγρότες, καθώς τα διατροφικά αδιέξοδα πληθαίνουν.