Ζ. ΓΙΑΤΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Οι ποικιλίες που προτιμά η Βιολογική Γεωργία είναι τοπικές, με ελάχιστη έως καθόλου <<εξωγενή>> βελτίωση. Οι λόγοι αυτοί κάνουν τα βιολογικά προϊόντα να είναι όχι τόσο καλαίσθητα όσο τα συμβατικά, ταυτόχρονα όμως, πιο νόστιμα και υγιεινά.